Uppnå konkurrensfördelar på din mångkulturella arbetsplats

Grundutbildning. Syftet med dagen är att belysa de konkurrensfördelar som en mångkulturell arbetsplats innebär.

Enligt modern forskning är en mångkulturell arbetsplats en framgångsfaktor om den styrs av en interkulturellt kompetent ledare. Anledningen är att kreativiteten och perspektivseendet bland personalen ökar. Resultatet blir nya idéer och tankar som i sin tur ger fler konkurrensfördelar, får er att hitta och nå nya kundkategorier, försäljningsmetoder, marknadsstrategier etc. som i slutänden ger en vinstökning.

Under kvällen kommer du att få inblick i:

  • Kulturbegreppet
  • Interkulturell kompetens
  • Interkulturellt ledarskap
  • Den arabiska kulturen
  • Hur man med hjälpav redskap kan jämföra kulturer
  • Hur du kan byta perspektiv på kulturkrockar och problematiken på din mångkulturella arbetsplats och istället tillgodogöra dig kompetensen hos människor med olika kulturella rötter
  • Vår svenska kultur och hur den påverkar vår syn på andra och deras kulturer
  • Hur man motiverar, uppfattar auktoritet och hur man uppfattar tid i olika kulturer med fokus på den arabisa och muslimska

Innehållet är baserat på forskning och konkret erfarenhet av föreläsaren Madeleine Eriksson som är civilekonom med en magister inriktad på internationell marknadsföring och kommunikation i botten. Under mer än 25 år har hon bott, arbetat och uppfostrat barn i en arabisk kultur där hon även undervisade på universitet i ämnet interkulturellt ledarskap. Som exempel på några av hennes erfarenheter har hon bl.a startat flera egna företag, arbetat på Ericsson och Alfa Laval i Tunisien, varit styrelsemedlem i den tunisisk-skandinaviska handelskammaren och arbetat som försäljningschef på den renommerade internationella franskspråkiga ekonomiska och politiska tidningen Jeune Afrique.

Målgrupp

Representanter från näringslivet som vill utveckla sin kompetens inom mångfald och interkulturellt bemötande.

Plats

Stadshotellet Västervik, Storgatan 3.
Lokal: Kungsgrundet (en trappa ned).

Tid

16 november kl. 17:00 - 20:00

Övrig information

Matig kvällsfika, dryck och kaffe serveras. Ange eventuella allergier i anmälan.

Vem utbildar?

Xena Consulting - Madeleine Eriksson

Anmälan

Anmälan är nu stängd.