Utvecklingsråd för förbättrat stöd, vård och omsorg

Brukare, patienter och närstående bidrar till bättre vård, stöd och omsorg för många genom medverkan i Länsgemensam ledning i samverkan.

Om utvecklingsrådet:

  • Vi samarbetar med chefer inom hälso- och sjukvård samt social­tjänsten
  • Vi träffas minst fyra gånger per år.
  • Tillsammans bestämmer vi vilka frågor och uppdrag som rådet ska arbeta med
  • I rådet sitter människor i alla åldrar. Vi har olika bakgrund och erfaren­heter av vård och omsorg.
  • Som deltagare får du betalt för det arbete du lägger ner. Du erbjuds också kurser och utbildningar.

Vill du veta mer om utvecklingsrådet? Kontakta då Marianne Westring Nordh eller Anna Olheden.