Regionförbundets offentliga upphandlingar

En sammanställning av Regionförbundets offentliga upphandlingar

Regionförbundets aktuella offentliga upphandlingar.

Namn på upphandlingen: Upphandling av affärsutvecklande insatser i projektet ”Växande besöksnäring”

Fråga: Vi tror oss ha möjlighet att kunna ge konkurrenskraftiga anbud inom såväl projektledning av affärsutvecklande insatser i Växande besöksnäring, som utvärdering av samma projekt. Vi förstår att dessa roller är oförenliga, och undrar hur ni ställer er till att vi besvarar båda, men drar tillbaka vårt erbjudande inom ett av områden om vi tilldelas det andra?

Svar: Vi ser det inte som något problem att ni skickar in på båda för att sedan dra tillbaka något av dem ifall ni blir tilldelad den andra.