Samverkansprojekt inom eHälsa för Kalmar län 2014

Under 2014 har länets kommuner tillsammans med Landstinget i Kalmar län bedrivit ett antal samverkansprojekt inom området eHälsa

Projekten beslutades av Länsgemensam ledning för samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård och finansierat av stimulansmedel från Socialdepartementet.

Samverkansprojekt 1 – E-tjänster

Invånarens syn på vilka eTjänster som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform

Deltagande kommuner: Borgholm, Hultsfred, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Oskarshamn. Landstinget i Kalmar län har också deltagit i projektet.
Slutrapport
Rapport, e-tjänster, socialtjänsternas behov inom Kalmar län
Bilaga, Rapport, e-tjänster

Samverkansprojekt 2 – Säker roll och behörighet

Rutiner för säker roll och behörighet

Deltagande kommuner: Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga och Västervik
Slutrapport
Mall, analys - säker roll och behörighet

Samverkansprojekt 3 – Mobilitet i Socialtjänsten

Analys av mobilt arbetssätt

Deltagande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås och Västervik.
Slutrapport
Mall, systemsäkerhetsanalys

Samverkansprojekt 4 – NPÖ konsument

Drift/avbrotts/kontinuitetsplan för HSA

Deltagande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Mörbylånga, Oskarshamn, Torsås och Västervik.
Landstinget i Kalmar län har också varit delaktig i projektet.
Slutrapport
Mall Hsa, informationskartläggning
Kontoplan HSA

Samverkansprojekt 5 – NPÖ producent

Förutsättningar för producent i NPÖ

Deltagande kommuner: Hultsfred, Kalmar och Vimmerby.
Landstinget i Kalmar län har också varit delaktig i projektet.
Slutrapport
Rapport, förutsättningar för en kommun att bli producent i NPÖ
Bilaga, Tillvalsbeskrivning för Procapita Vård och omsorg, NPÖ Producentanslutning

Samverkansprojekt 6 – Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik

Ta fram mall för rutiner och policys för digitala trygghetslarm.

Deltagande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik.
Slutrapport
Ansvarsförbindelse för trygghetslarm
Allmäna villkor för trygghetslarm