Sammanträdesplan

Sammanträdesplan för styrelse, arbetsutskott och Primärkommunala nämnden

 Styrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.

2017         


 

 Styrelsen                      Handlingar för aktuellt möte »

16 februari
30 mars
1 juni
14 september
26 oktober
7 december

 
Arbetsutskottet (AU)             Kallelse till aktuellt möte »

26-27 januari
16 mars
11 april
17 maj
24-25 augusti
5 oktober
23 november

 
Primärkommunala nämnden (PKN)

2 februari
2 mars
4-5 maj
31 augusti
28 september
9 november
 

 

2018

Styrelen

8 februari
22 mars
26 april
7 juni
20 september
25 oktober
6 december

Arbetsutskottet

18-19 januari
8 mars
12 april
17 maj
30-31 augusti
9 oktober
22 november

Primärkommunala nämnden

31 januari
2 mars
3-4 maj
23 augusti
4 oktober
23 november