Sammanträdesplan

Sammanträdesplan för styrelse, arbetsutskott och Primärkommunala nämnden

 Styrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.

 

2018

Styrelsen               Handlingar för aktuellt möte »

8 februari
22 mars
26 april
7 juni
20 september
25 oktober
6 december

Arbetsutskottet            Kallelse till aktuellt möte »

18-19 januari
8 mars
12 april
17 maj
30-31 augusti
9 oktober
22 november

Primärkommunala nämnden

31 januari
2 mars
3-4 maj
23 augusti
4 oktober
23 november