Sammanträdesplan

Sammanträdesplan för styrelse, arbetsutskott och Primärkommunala nämnden

 Styrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.

2017         


 

 Styrelsen                      Handlingar för aktuellt möte »

16 februari
30 mars
1 juni
14 september
26 oktober
7 december

 
Arbetsutskottet (AU)             Kallelse till aktuellt möte »

26-27 januari
16 mars
11 april
17 maj
24-25 augusti
5 oktober
23 november

 
Primärkommunala nämnden (PKN)

2 februari
2 mars
4-5 maj
31 augusti
28 september
9 november