Förtroendevalda revisorer

Regionförbundet har tre förtroendevalda revisorer, som utses av Landstinget i Kalmar län. Revisorerna ska, för granskning av styrelsens verksamhet, avge berättelse till medlemskommunernas fullmäktige.

Regionförbundet har tre förtroendevalda revisorer, som utses av Landstinget i Kalmar län. Revisorerna ska, för granskning av styrelsens verksamhet, avge berättelse till medlemskommunernas fullmäktige. Det är sedan fullmäktigeförsamlingarna som beslutar om ansvarsfrihet för Regionförbundets styrelse.

Förtroendevalda revisorer mandatperioden 2015-2018

Anders Björkman (M)
Tfn: 070-370 96 69
E-post: anders.bjoerkman@telia.com

Bo Lindwall (S)
Tfn: 0480-911 06
E-post: bo-lindwall@hotmail.com

Bo Jonsson (C)
Tfn: 070-384 61 90
tjustbo@telia.com