Primärkommunala nämnden (PKN)

Primärkommunala nämnden är ett organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Nämnden utses av styrelsen.

Primärkommunala nämnden är ett organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Nämnden utses av styrelsen.

Nämndens uppdrag är att:

  • bistå kommunerna i deras verksamhet samt stödja och främja den kommunala demokratin och självstyrelsen
  • fånga upp aktuella primärkommunala frågor och vid behov föra dem vidare till styrelsen eller andra organ
  • genom utbildnings- och informationsinsatser samt erfarenhetsutbyte medverka till att förtroendevalda och anställda i länets kommuner har en hög kompetens
  • initiera och främja samverkan mellan länets kommuner samt ta initiativ till gemensamma utrednings- och utvecklingsprojekt
  • vara ansvarig för AV-Media i Kalmar län
  • nominera ledamöter till Trafikstyrelsen Kalmar län.

Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), Västervik, och vice ordförande är  Henrik Yngvesson (M), Mörbylånga.

Ledamöter och ersättare i primärkommunala nämnden 2015-2018:

Kommun Ordinarie Ersättare
Borgholm  Ilko Corkovic (S) Sofie Loirendal (FÖL)
Emmaboda  Ann-Marie Fagerström (S)  Maria Ixcot-Nilson (S)
Hultsfred  Lars Rosander (C) Åke Bergh (M)
Högsby  Stihna Johansson-Evertsson (C) Jonas Erlandsson (S)
Kalmar  
Dzenita Abaza (S) Roger Holmberg (S)
Bertil Dahl (V) Elisabeth Gustavsson (S)
Mönsterås  Anders Johansson (C) Jens Robertsson (C)
Mörbylånga  Henrik Yngvesson (M)  Anna-Kajsa Arnesson
Nybro  Christina Davidson (C) Lars-Gunnar Hellström (C)
Oskarshamn   
Andreas Erlandsson (S) Peter Wretlund (S)
Ingemar Lennartsson (KD) Göte Pettersson (M)
Torsås   Henrik Nilsson-Bokor (S) Mona Magnusson (M)
Vimmerby  Helen Nilsson (S) Kenneth Björklund (S)
Västervik   
Tomas Kronståhl (S) Conny Tyrberg (C)
Harald Hjalmarsson (M) Jon Sjölander (M)