Officiell anslagstavla

Anslag kallelse

Styrelsen

Mötesdatum: 22 mars 2018
Länk till kallelse

Anslag om justerade protokoll

Styrelsen

Mötesdatum: 8 mars 2018
Anslås: 15 mars 2018
Tas ner: 6 april 2018
Länk till protokoll

Arbetsutskottet

Mötesdatum:
Anslås:
Tas ner:
Länk till protokoll

 

Primärkommunala nämnen

Mötesdatum:
Anslås:
Tas ner:

Länk till protokoll

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.