Officiell anslagstavla

Anslag om justerade protokoll

Styrelsen

Mötesdatum: 7 december 2017
Anslås: 22 december 2017
Tas ner: 15 januari 2018
Länk till protokoll

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.