Ansvarsområden 2015-2018

 

KLIMAT- OCH MILJÖFRÅGOR

Ansvariga kontaktpolitiker
Leif Larsson (C)
Akko Karlsson (MP) 

Kalmarsundskommissionen
Akko Karlsson (MP) 

Klimatkommissionen
Akko Karlsson (MP) 
Leif Larsson (C)

Water Forum - arbetsgrupp för vattenfrågor inom ERB
Akko Karlsson (MP) 
Åke Nilsson (KD)


TILLVÄXTFRÅGOR
(Infrastruktur och näringsliv)

Ansvariga kontaktpolitiker
Ulf Nilsson (S) 
Harald Hjalmarsson (M)

Ansvariga kontaktpolitiker för digitalisering
Ulf Nilsson (S)
Harald Hjalmarsson (M)

Ansvariga kontaktpolitiker för lärandefrågor
Lena Granath (V)
Åke Nilsson (KD)

Baltic-Linc Association
Ulf Nilsson (S)
Harald Hjalmarsson (M), ersättare

Stambanan.com
Ulf Nilsson (S)

Styrelsen för E22 AB
Ulf Nilsson (S)
Harald Hjalmarsson (M), ersättare

Almi företagspartner Kalmar län AB
Tomas Kronståhl (S)
Dzenita Abaza (S)
Christina Fosnes (M)
Anders Andersson (C)

Styrelserepresentant - Regionalt riskkapitalbolag (ALMI)
Ulf Gunnarsson, ordinarie
Lennart Erlandsson, ersättare

Regionalt nätverk för besöksnäringen
Ulf Nilsson (S)
Harald Hjalmarsson (M)

Styrelsen för IT-plattform Småland & Öland
Ulf Nilsson (S)

Styrgruppen för samarbete inom besöksnäringen mellan Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län
Ulf Nilsson (S)
Harald Hjalmarsson (M)

Glasriketuppdragets styrgrupp
Ulf Nilsson (S)

Skärgårdsrådet
Harald Hjalmarsson (M)

Styrelsen för Ideella föreningen Pukeberg
Ulf Nilsson (S)

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
Ulf Nilsson (S)
Harald Hjalmarsson (M)

Styrgruppen för projektet Universitets- och högskoleutveckling i norra Kalmar län
Lena Granath (V)
Mathias Karlsson (L), ersättare


INTERNATIONELLA FRÅGOR

Ansvariga kontaktpolitiker, Kina och Sydafrika
Lena Granath (V)
Leif Larsson (C)

Ansvariga kontaktpolitiker, Östersjöfrågor
Åke Nilsson (KD)
Akko Karlsson (MP)

Styrgruppen för Sydsveriges Europakontor Småland-Öland-Blekinge
Ulf Nilsson (S)
Harald Hjalmarsson (M)

Euroregion Baltics styrelse
Akko Karlsson (MP)
Åke Nilsson (KD)
Lena Granath (V), ersättare

Nya övervakningskommittén för South Baltic 2014-2020
Akko Karlsson (MP)
Åke Nilsson (KD), ersättare

Kontaktpolitiker CaSYPoT
Lena Granath (V)

Styrgrupp för samarbetet med Cape Winelands Diistrict Municipality
Lena Granath (V)
Leif Larsson (C)


VÄLFÄRDSFRÅGOR

Ansvariga kontaktpolitiker - Integration, Jämställdhet, Befolkning, Nka
Lena Granath (V)
Åke Nilsson (KD)

Ansvarig kontaktpolitiker - Ungdomsfrågor
Leif Larsson (C)
Lena Granath (V)

Socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård
Tomas Kronståhl (S)
Henrik Yngvesson (M)

Funktionshinderrådet i Kalmar län
Dzenita Abaza (S)
Ingegerd Petersson (C)
Dan Nilsson (S), ersättare
Christin Rempeltin-Molin (M), ersättare

Samordningsförbundet i Kalmar län - gemensam revisor för kommunerna
Jan Bengtsson (S)

Handlingsplan för landsbygdsutveckling i Kalmar län
Akko Karlsson (MP)
Leif Larssón (C)

Kumulus
Leif Larsson (C)
Lena Granath (V)

Regionala pensionärsrådet
Lena Granath (V)
Åke Nilsson (KD)
Akko Karlsson (MP), ersättare
Mathias Karlsson (FP), ersättare

Styrgruppen för Fryshusets etablering i länet
Lena Granath (V)
Leif Larsson (C)

Styrgrupp för EKO
Åke Nilsson (KD)


ÖVERGRIPANDE 

Politiska ledningsgruppen för det sydsvenska samarbetet
Ulf Nilsson (S)
Harald Hjalmarsson (M)

Regionsamverkan Sydsverige - styrelsen
Ulf Nilsson (S)
Harald Hjalmarsson (M), ersättare

Regionsamverkan Sydsverige - representantskapet
Ulf Nilsson (S)
Harald Hjalmarsson (M)
Leif Larsson (C)
Ann-Marie Fagerström (S)

Regionsamverkan Sydsverige - utskottet för regional utveckling
Akko Karlsson (MP)
Harald Hjalmarsson (M)

Regionsamverkan Sydsverige - utskottet för infrastruktur
Ulf Nilsson (S)
Harald Hjalmarsson (M)

Styrelse och revisor samt ombud vid bolagsstämma för Kommunernas Hus
Tomas Kronståhl (S), ordförande
Roland Åkesson (C), vice ordförande
Dzenita Abaza (S)
Andreas Erlandsson (S)
Henrik Yngvesson (M)
Harald Hjalmarsson (M), ersättare
Peter Wretlund (S), ersättare

Ombud vid bolagsstämma: Ulf Nilsson (S)

Ledamöter och ordförande för det regionala strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna 

Nominerade:
Leif Larsson (C)
Christina Fosnes (M)
Åke Nilsson (KD)
Peter Wretlund (S)
Ann-Marie Fagerström (S)