Samverkansprojekt – Stöd för att genomföra ett projekt tillsammans med andra företag

Ett företag kan söka stöd från regionförbundet om man vill göra ett samarbetsprojekt inom t.ex. marknadsföring eller produktutveckling med andra företag.

Minst tre fristående mindre företag måste ingå i projektet. Projektet ska vara avgränsat i tid och skapa ett mervärde som annars inte skulle uppnås för de företag som medverkar samt bidra till den hållbara tillväxten i Kalmar län. Stöd kan lämnas till exempelvis lönekostnader för den personal som deltar i projektet, resor, material, konsultkostnader och mässkostnader.

Genom samverkansprojekt kan mindre företag genomföra projekt som det enskilda företaget inte ensamt har möjlighet att själv driva eller finansiera. Det är speciellt lämpat för företag i besöksnäringen där man genom ett samverkansprojekt kan paketera sina produkter och även kunna marknadsföra detta gemensamt.

Projektet ska inte utgöras av det som normalt ingår i ordinarie verksamhet. Ett byggprojekt är till exempel inte ett samverkansprojekt, eftersom byggprojekt är normal verksamhet hos byggentreprenörer, VVS-firmor, elföretag och måleriföretag med flera.

Vem kan söka?

Du kan söka samverkansprojekt från regionförbundet om du driver näringsverksamhet i Kalmar län och uppfyller följande krav

  • företaget är registrerat i Sverige och verksamt i Kalmar län,
  • har högst 49 anställda, en årsomsättning som är lägre än ca 63 miljoner kronor eller en balansomslutning som är lägre än 45 miljoner kronor (baserad på EUR kurs 9,00 kr. 7 miljoner euro respektive 5 miljoner euro).

Regionförbundet ger stöd med högst 50 % av projektkostnaden. Maximalt bidrag är 200 000 kronor och minibidraget är 40 000 kr.

Vem ges inte stöd?

Stöd lämnas inte till företag där stödet riskerar att snedvrida lokal eller regional konkurrens. Det kan exempelvis gälla detaljhandel, lokala tjänste- och serviceföretag samt bygg och entreprenadverksamhet. Till företag som ägs till minst 50 % av ett större företag. Stöd lämnas inte heller till företag eller ägare med registrerade betalningsanmärkningar yngre än ett år. Stöd ges ej till annonsering.

Kontakta oss innan

Vad som räknas som samverkan är inte alltid självklart när det gäller företagsstöd. Vi rekommenderar därför att du tar kontakt med oss innan du fyller i din ansökan så att vi kan förklara vad som gäller och komma med tips om vad ni bör tänka på för att lyckas med projektet.

Samarbete ger resultat

Studier som Tillväxtverket gjort visar att företag som samverkar med andra företag har en mer gynnsam utveckling än företag som inte samverkar.