Investeringsstöd till skärgårdsföretag

Har du ett företag som är beläget på en ö utan fast förbindelse eller kör båt i turisttrafik? Då kan du söka särskilt stöd för investeringar i ditt företag.

Stöd kan lämnas för exempelvis:

 • investeringar i byggnader, maskiner och inventarier
 • ”mjuka” investeringar i marknadsföring
 • produktutveckling och/eller kompetensutveckling
 • båtar som är nödvändiga för drift av företag i skärgården
 • båtar för persontransporter i skärgården
 • som en första avbetalning i samband med avbetalningsköp

Stödet kan ges till båtar som används i turisttrafik och som inte subventioneras eller betalas på annat sätt med allmänna medel. Stödet till båtar är max. 40 000 kr och ges inte för driftskostnader eller eget arbete.

Stöd kan ges med högst 25 % av dina investeringskostnader. Stödet till båtar är max 40 000 kronor.

Vem kan söka?

Du ska driva näringsverksamhet i Kalmar län och uppfylla följande krav:

 • Ditt företag ska vara registrerat i Sverige
 • Ditt företag ska ha högst 49 anställda
 • Ditt företag har en årsomsättning som är lägre än ca 63 mkr eller en balansomslutning som är lägre än 45 mkr (Baserad på EUR kurs 9,00 kr. 7 milj. euro respektive 5 milj. euro).

Stöd lämnas inte till

 • annonsering
 • företag eller ägare som har registrerade betalningsanmärkningar
 • inköp av fordon
 • investeringar som finansieras genom leasing
 • företag som snedvrider konkurrensförhållanden på den lokala eller regionala marknaden

Insatsen får inte starta innan beslut har fattats eller regionförbundet har gett dispens.