Affärsutvecklingscheck

Tillväxtverket har tilldelat pengar till Kalmar län för att lämna stöd till småföretag för digitalisering.

Digitalisering

Avsikten med digitaliseringschecken är att stimulera till investeringar i digitala lösningar som påtagligt ökar företagets konkurrenskraft. och checken ska användas till att ta in extern kompetens i utvecklingsarbetet.

Checken riktar sig till

Affärsutvecklingschecken riktas mot företag som har

 • 2-49 anställda
 • En omsättning på minst 3 miljoner kronor och högst 93 miljoner kronor
 • En ekonomi i balans

Insatser som man kan söka stöd för

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • Ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen
 • Ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
 • Införa eller effektivisera digitala processer och system
 • Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • Utveckling av kundrelationer
 • E-handelslösningar
 • Göra en förstudie eller analys för att se potentialen med digitalisering för det egna företaget

Utvecklingen ska ske med hjälp av extern kompetens och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Hur mycket kan man söka?

 • 50 000 - 250 000 kronor. Företaget kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalas av företaget.


Ta kontakt med Bruno Karlström 0480 44 83 79 innan du fyller i intresseanmälan