Månadens företag – EBV Plåt AB i Emmaboda

Här presenterar vi ett företag som har sökt och fått företagsstöd från regionförbundet. September/Oktobers företag 2017 är EBV Plåt AB i Emmaboda.

Hallå där, Madeleine Isaczon Petersson, berätta om ert företag!

– EBV Plåt AB startade 1948 och är idag en komplett partner inom legoproduktion av komplexa plåtdetaljer. Vi har en hög teknisk kompetens och en målinriktad produktion. Vi utför laserskärning, stansning, kantpressning, svetsning och montering med mera. Våra medarbetare har en stor yrkesstolthet och känsla för detaljerna. Flexibilitet och arbetsrotation gör att varje medarbetare ofta har flera funktioner i produktionen eller övriga verksamheten.

Vilka utmaningar har ni haft i er affärsutveckling?

– En av de stora utmaningarna är att bli mer synliga på marknaden. En mogen marknad med många konkurrenter, men samtidigt stora möjligheter med vår nischade kompetens. En annan stor utmaning är att hitta personal med rätt kompetens. Det ställs stora krav för att hänga med i och ligga i framkant när det till exempel gäller den digitala anpassningen.

Vilka möjligheter ser du?

– Det finns en okänd marknad därute att bearbeta. Det gäller för oss att hitta ett sätt att kommunicera våra erbjudanden till rätt målgrupp i rätt kanal. Med vår maskinpark och breda kompetens samt kundfokus ser vi framför oss en lönsam tillväxt. Vi ser det som att med varje nöjd kund ökar deras chanser till mer jobb, vilket i sin tur ger oss möjligheter att vara med.

Vad sökte ni stöd för?

– Under årens lopp har vi sökt flera konsultcheckar i syfte att utveckla verksamheten. Stöden vi fått gör att det arbetet verkligen blir gjort och att vi avsätter tiden för det. Vi har alltid fått en snabb hantering hos regionförbundet varje gång vi skickat en ansökan. Några exempel:

  • Ledningssystemet – ändra, förbättra och utveckla i omgångar
  • Lean production – ändra layout och produktionsflöde
  • Marknadsföring – mässa samt ta fram broschyr.

Dessutom har vi sökt och fått en av Glasrikesmiljonerna, vilket är helt fantastiskt. Vi fick en möjlighet att ta ett kliv framåt i våra planerade investeringar. Resultatet blev en ny fiberlaser.

Vad händer inom er verksamhet just nu?

– Vi befinner oss i slutfasen av ett krävande och spännande tillväxtprogram som drivs av ALMI. Där vänder vi på alla stenar och ifrågasätter gamla sanningar. Vad är vi bra på? Varför finns vi? Det är en väldigt värdefull genomgång som ger en bra insikt i vår egen verksamhet.

I styrelsearbetet arbetar vi med 5-årsplaner och håller just nu på att forma det som ska vara målen för kommande år.

Den stora planen är att bearbeta marknaden, både den kända och okända. Vi har anställt personal under året och kan komma att behöva rekrytera ytterligare framöver.