Månadens företag – Freeborn AB

På denna sida kommer vi att varje månad presentera ett företag som har sökt och fått företagsstöd från regionförbundet. Mars månads företag 2017 är Freeborn AB i Kalmar.

Hallå där, Mats Laveborn,

VD på Freeborn AB och som sökt och fått företagsstöd från regionförbundet. Berätta om vad ni sökte stöd för!
– Jag sökte och fick finansiering för halva kostnaden med att utveckla prototypen Mudskipper, ett motordrivet chassi till manuella rullstolar. Chassit ska göra det möjligt att ta sig ut i svårare terräng. Vi fick även bidrag till marknadssäkring för att inte råka ut för patentintrång. Utvecklingsarbetet gör jag tillsammans med innovatören Pontus Randver. Produkterna är helt och hållet utvecklade efter mina personliga behov, då jag själv är rullstolsburen, men jag är inte arbetsverksam utan facilitator, finansiär och ”evangelist”. Jag vill verkligen visa vad som går att åstadkomma och att familjer med någon medlem som har en funktionsnedsättning ska kunna delta på samma villkor.

Berätta lite om ditt företag och hur länge du har drivit det
– Jag har varit verksam som inhyrd VD och rekonstruktör i olika bolag under de senaste 30 åren och har ett eget aktiebolag för det. För tre år sedan byggde jag och en kinesisk partner upp ett produktionsbolag i Taicang, utanför Shanghai. Företaget tillverkar bromsdetaljer till fordonsindustrin. Drygt ett år senare råkade jag ut för ytterligare en svår olycka med komplicerad nackoperation som följd. Jag har efter det inte kunnat vara yrkesverksam på samma sätt som tidigare. Just nu ligger fokus på att utveckla nya hjälpmedel som gör att rullstolsburna kan ta sig fram överallt.

Vilka utmaningar ser ni i er affärsutveckling?
– Utmaningen är alltid gapet mellan produktutveckling och produktion. Att bygga en prototyp är en sak men att optimera för serietillverkning, med medföljande finansiering, är en annan.

Vilka möjligheter?
– Det finns alltid möjligheter. Själv har jag inte den fysiska förmågan att delta som tidigare men Pontus kan och vi har kontakter som kan hjälpa oss vidare. För mig är projektet ett mentalt stimuli. Jag har suttit i stol i snart 44 år och råkat ut för tre separata olyckor med ryggmärgsskador som följd. Genom idrotten och arbetet har jag byggt ett stort kontaktnät. Jag har sex guld från Paralympics, varit chefsklassificerare under fem Paralympics, arbetat globalt, besökt 68 länder och föreläst i cirka 40 år så möjligheter finns det gott om.

Vad händer framöver?
– Produkterna vi har nu är mina personliga exemplar. Jag har ett ideellt engagemang som uppsökare för RG aktiv rehab och träffar nyskadade med ryggmärgsskador. Jag har alltid med mig produkterna i bilen och kan visa. Det är en del i rehabiliteringsprocessen, att bestämma vad man skulle vilja kunna, vad som hindrar och lösa problemet. För Pontus del handlar det mycket om att färdigställa en produktionsfärdig produkt. Här är jag övertygad om att det blir en produktion av framförallt Mudskippern under året.