Månadens företag – Alpacha

Här presenterar vi varje månad ett företag som har sökt och fått företagsstöd från regionförbundet. Maj månads företag 2017 är Alpacha AB i Kalmar.

Hallå där Anna Tingfors, VD på Alpacha i Kalmar. Berätta lite om företaget och hur länge du har drivit det!

Alpacha erbjuder skräddarsydda systemlösningar för butiker och företag ”online och offline”. Det vill säga kassa, bokning, lager, kundjournaler, e-handelslösningar och internetbokning. Med särskild inriktning på skönhetsbranscher, kläder, skor, design, ur och smyckesbranscher.

All utveckling sker i företaget vilket innebär en stor trygghet för våra kunder. Vi utgår från deras individuella behov och anpassar lösningarna helt utifrån dessa. Företaget har funnits i 17 år och har idag 9 anställda.

Vilka utmaningar ser ni i er affärsutveckling?

En av våra största utmaningar är att hitta personal med rätt kompetens. Utvecklingen går oerhört fort på den digitala marknaden och här måste vi inte bara hänga med utan ligga i framkant hela tiden. Det blir allt viktigare att förstå och förutse kundernas behov och snabbt kunna svara upp mot detta.

Vilka möjligheter?

Hanterar vi utmaningarna rätt så har vi hur mycket möjligheter som helst. För oss handlar det om att jobba metodiskt med att knyta till oss den kompetens och de samarbetspartners som vi kanske inte har inom företaget. På så sätt stärker vi vår konkurrenskraft.

Vad sökte ni företagsstöd till?

Vi sökte stöd för att arbeta med styrelseutveckling. För oss är det nyttigt att ta in en extern person som tittar närmare på företaget och ser vilka utvecklingsmöjligheter som finns.  Vi har även medverkat i utbildningar kopplat till styrelseutveckling och på så sätt fått möjlighet att få in kunskap som vi inte hade tidigare. Det är insatser som har möjliggjorts tack vare konsultchecken.

Vad händer inom er verksamhet framöver?

Vi ser att många kunder har ett ökande behov av digital närvaro och vår e-handelsplattform E-sook med tillhörande E-kassa och ärendehantering är bolagets nästa storsäljare. Den har mottagits oerhört bra av marknaden och vi förbereder nu en expansion.