Månades företag – Viking Toys

Här presenterar vi varje månad ett företag som har sökt och fått företagsstöd från regionförbundet. Juni månads företag 2017 är Viking Toys AB i Torsås.

Hallå där Gösta Kjellme, VD på Viking Toys i Torsås. Berätta lite om företaget och hur länge du har drivit det!

Jag startade Viking Toys 1974 och med inriktning på produktutveckling och försäljning av kvalitetsleksaker. Vi är specialiserade på export och har idag distributörer i 60 länder. 50 procent av vår försäljning går till förskolesektorn. Så vår marknad och vår potential är stor. Bäst går försäljningen i Asien med länder som Kina, Indonesien, Filipinerna och Japan. Men USA är och har alltid varit vår största marknad.

Vilka utmaningar ser ni i er affärsutveckling?

Våra utmaningar är i första hand att få mer tid att bearbeta och besöka våra kunder. Vi är endast tre på kontoret i Torsås, en anställd på vår fabrik i Saigon och min dotter Caroline som är ekonomiansvarig och som bor i Singapore. En medarbetare sköter det löpande arbetet med vår hemsida, säljmaterial, produktion av produktkatalog och att förbättra förpackningar. En annan medarbetare är exportansvarig för Europa och Australien och nya östländer. Jag ansvarar för Asien och USA. Vi planerar att till sommaren förstärka med ytterligare en medarbetare.

Vilka möjligheter?

Vi har mycket stora möjligheter. Efter en besvärlig flytt av produktionen från Thailand till Vietnam går allt mycket bättre och vi kan lägga ner mer tid på försäljning och marknadsföring igen. Vi är inne i ett mycket positivt skede och det mesta har börjat flyta på mycket bra. Vår målsättning är att fram till 2020 öka försäljningen från 27 miljoner (2016) till 50 miljoner.

Vad sökte ni företagsstöd till?

Det senaste stödet vi sökte var till en mässa i Shanghai. Den kinesiska marknaden har stor potential och därför satsar vi på den marknaden just nu. Hittills har det gett bra resultat och där finns bland annat vår näst största kund. Leksaksmässor runt om i världen är en av våra viktigaste försäljningskanaler.

Vad händer inom er verksamhet framöver?

Just nu sitter vi med uppföljning av de mässor vi har medverkat i hittills i år. I övrigt har våren bestått av inbokade kundbesök i bland annat Asien, USA samt Mellanöstern. I höst väntar fler kundmöten i Asien och i Europa. Detta avrundar vi med ett säljmöte på vår fabrik i Vietnam. Det är med andra ord fullt upp!