Månadens företag – Z-bloc Norden

Här presenterar vi ett företag som har sökt och fått företagsstöd från regionförbundet. Juli/Augusti månads företag 2017 är Z-bloc Norden AB i Kalmar.

Nicklas ErlandssonHallå där, Nicklas Erlandsson, marknadsansvarig på Z-bloc, berätta om ert företag!

Z-bloc Norden AB startades år 2000 med affärsidén att driva utvecklingen av låga spårnära bullerskärmar, som är ett specialområde inom bekämpning av buller ifrån järnväg. Företaget är i dag marknadsledande på detta område och har sedan flera år ett ramavtal med SL som satsat stort på våra skärmar, som har samma höjd som en järnvägsplattform. Vi har även sedan år 2000 Trafikverket som kund där vi bland annat levererat bullerskärmar till Botniabanan.

Vilka utmaningar har ni haft i er affärsutveckling?

I och med att vi fick ett genombrott för vår typ av skärmar 2009 så stod vi inför nya utmaningar. Det finns enormt mycket lagar och regler, subjektivt tyckande och konservativa krafter som påverkade och påverkar våra förutsättningar. Inledningsvis hade vi bara har en produkt i vår produktportfölj. 2013 började vi arbeta med en helt ny typ av absorbent som består av återvunnet glasgranulat sammansatt med bindemedel. Detta material har öppnat upp nya möjligheter för oss att skapa en större produktportfölj och därmed fler pelare att vila företagets stomme på.

Ni har tagit hjälp av regionförbundets konsultchefer flera gånger under de senaste åren, berätta!

Genom åren har regionförbundet hjälpt oss möjliggöra flera insatser som stärker vårt företag. Vi har genomfört ett projekt tillsammans med Tyréns där vi utvecklat nya mätmetoder för spårnära låga bullerskärmar. Tillsammans med WSP, på KTH, har vi genomfört tester på nya varianter av absorbenten. Vi har haft ett projekt tillsammans med Ross Murteknik i Kalmar, Storstockholms Lokaltrafik (SL), ÅF, Strukton Rail AB och Ulf Smedby Kabelteknik där vi undersökt möjligheten att applicera vårt absorbentmaterial på en bergvägg på Östra Station i Stockholm via en spruta. Som förberedelse till den upphandling som ledde till ett ramavtal med SL så fick vi även hjälp att ta in en konsult som hjälpte oss att strukturera upp kvalitets- och miljöarbetet.

Har företagsstödet gjort någon skillnad?

Vi strävar alltid efter att ligga i framkant i en bransch som är väldigt konservativ med extremt lång framförhållning. Få lyckas och det är en mycket kostsam strategi där insatser som görs idag ofta märks flera år senare. Tack vare stödet från regionförbundet så har vi kunnat genomföra fler och mer omfattande satsningar än vi annars kunde ha gjort. Det gör att vi har flera projekt igång som ska stärka företaget ytterligare och där målet är att på sikt etablera oss på Europamarknaden. Dock måste först fler länder följa efter Sverige när det gäller denna typ av skärmar och det ser ljust ut på sikt då flera projekt pågår i olika Europeiska länder gällande användandet av låga spårnära bullerskärmar.

Vad händer närmast i er verksamhet?

Under 2017 fortsätter bergsprayningsprojektet med fas 2 där tyngdpunkten ligger på marknadskommunikation. Vi har studenter på Chalmers som gör sitt examensarbete tillsammans med oss och Trafikverket för att kartlägga förutsättningarna att ta vårt koncept med låga skärmar till bilväg. Vi är på Europanivå med i en grupp representanter ifrån flera länder som tillsammans ser över en standard för låga spårnära skärmar för järnväg. Vi är också inne på sista året i ett projekt tillsammans med Chalmers, Stockholms stad, Konstfack och Tyréns med inriktning bullerskärmar för urban miljö. Utöver alla projekt har vi den största leveransen hittills av våra bullerskärmar Soundblock till SL och arbetar aktivt med konsulter över hela Sverige för att våra skärmar ska användas även framöver i så stor utsträckning som möjligt.