Månadens företag – Aditor

Här presenterar vi varje månad ett företag som har sökt och fått företagsstöd från regionförbundet. April månads företag 2017 är Aditor AB i Kalmar.

Hallå där, Per Engström, VD på Aditor och som har sökt och fått företagsstöd från regionförbundet. Berätta om Aditor.

– Aditor finns i Kalmar och Karlskrona, har 17 medarbetare och omsätter cirka 27 miljoner kronor. Företaget härstammar från 1999 men har funnits i sin nuvarande form sedan 2012 då två bolag fusionerades och bytte namn till Aditor. Vi erbjuder marknaden resurser och ett helhetsgrepp kring IT genom våra verksamhetsområden med en verksamhet inom IT-infrastruktur, Business Intelligence, Webb & Grafisk Design, Telefoni och Mobilitet samt Konferensmiljö.

Vilka utmaningar ser ni i er affärsutveckling?

– De främsta utmaningarna ligger i att hitta rätt kompetenser och anpassa vårt erbjudande till den snabba utvecklingen, främst kopplat till den pågående digitaliseringen.

Vilka möjligheter?

– Träffar vi rätt kring utmaningarna så är möjligheterna fantastiskt bra, både sett till ökade marknadsandelar på befintlig marknad samt till geografisk expansion.

Vad sökte ni stöd för?

– Vi sökte stöd för utveckling och lansering av vår Business Intelligence-applikation ”Verksamhetskoll” som nu finns på marknaden för ett antal olika affärssystem. Med applikationen kan man visualisera sitt data på ett nytt sätt och få effektiva analyser och rapporter i sin verksamhet, något som användas i exempelvis beslutsunderlag och uppföljning.

Vad händer inom er verksamhet just nu eller under 2017?

– Att ha en fortsatt fokus på att utvecklas inom Business Intelligence som har stark tillväxt. Vi lanserar oss också som en ny aktör inom telefoni under april 2017 vilket skapar ett nytt affärsområde inklusive nyanställningar.

Ni har en stark träningskultur i företaget och utmanar bland annat regionens företag i löploppet Wings for Life. Berätta mer om varför ni gör detta.

– Träningskulturen har utvecklats med att vi kunnat se en tydlig koppling mellan träning och resultat i arbetet. Att göra en utmaning kring Wings for Life blir en riktigt fin kombination av träning, ett bidrag till ryggmärgsforskningen kryddat med lite prestige företagen emellan.