Månadens företag – Q-strip

Här presenterar vi ett företag som har sökt och fått företagsstöd från regionförbundet. Janurari/februari månads företag är Q-strip AB i Vimmerby.

Hallå där, Arne Lundqvist, berätta om ert företag!

– Södra Vi Färgavbränning startades i juni 1989 av mig, precis som flera andra företag i ett garage i en mycket liten omfattning. Efter några år och med några flyttningar av företaget i Södra Vi lyckades vi få Scania som kund, vilket innebar att vi var tvungna att utvidga verksamheten. Vi köpte en halvfärdig industrifastighet i Vimmerby som vi byggde färdig och flyttade in år 2000. Samtidigt ändrade vi namnet till Q-Strip och började utöka företagets verksamhet. Det köptes in fler pyrolysugnar för avbränning av färg och även en blästermaskin plus att vi nu började med kemisk borttagning av färg. Nu ombildade vi bolaget från enskild firma till aktiebolag och min son Peter som varit verksam i företaget under några gick in som delägare.

Vi ökade omsättningen, började anställa personal, bildade styrelse med externa styrelsemedlemmar, vi miljö- och kvalitets-certifierade oss, vi byggde reningsutrustning för vårt sköljvatten och fick med anledning av detta årets miljöpris av Vimmerby Kommun och blev också nominerade till årets företag i Vimmerby.

Runt 2005 började vi fundera på att ytterligare utveckla företaget, köpte mark av kommunen och byggde nuvarande lokaler på 1600 m2. Vi flyttade in nyår 2007–2008 och utökade kapaciteten både på den kemiska delen och avbränningen kraftigt. Under tiden i de nya lokalerna har företaget fortsatt att utvecklats positivt både när det gäller omsättning, ekonomiskt, personal, kunder och företagsmässigt. Jag själv har nu klivit åt sidan som VD och Peter är i dag VD för Q-Strip AB.

Vilka utmaningar har ni haft i er affärsutveckling?

– Utmaningarna vi har är att som ett litet företag följa med utvecklingen av digitaliseringen inom industrin. Ytterligare en utmaning är en stabil och bra personalstyrka och det är inte är helt enkelt att nyrekrytera personal.

Vilka möjligheter ser du?

– Företagets möjligheter är att minska den administrativa bördan och säkerställa repeterbarhet, vilket gynnar oss och sist men inte minst våra kunder.

Vad sökte ni stöd för?

– Q-Strip sökte stöd för att digitalisera vårt produktionsflöde. Allt från godsmottagning, skapande av order, skapande av nya artiklar, till att köra våra olika produktionslinjer med efterföljande efterbehandling. Till slut så levereras godset ut från systemet för att åter levereras till kund.

Systemet har gjort att vi har en bättre överblick var i produktionen de olika kundorderna befinner sig. Vi kan snabbare svara kunder när de efterfrågar sina produkter. Vi kan tydligare prioritera och planera de olika produktionslinjerna.

Vad händer inom er verksamhet just nu?

– Vi har för avsikt att fortsätta att bygga ut det produktionsprogram som är skapat med en förfrågnings- och offerthanterings del, vi kommer även att integrera produktionsprogrammet mot vårt ekonomiprogram så att vi får en mycket effektivare kundfakturering.