Företagsstöd – en översikt över olika alternativ

Det finns ett stort antal organisationer, myndigheter med flera som erbjuder stöd till dig som företagare. Här hittar du en översikt över ett antal alternativa vägar att gå.

Finansiering

ALMI företagspartner
Almis verksamhet omfattar lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag

Coompanion
Företagsrådgivaren Coompanion distribuerar innovationscheckar.

Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet är ett sjuårigt EU-program som ger aktörer och entreprenörer på landsbygden möjlighet att söka bidrag för att starta eller utvidga företag, men också för att höja kompetensen hos företagen. Handläggs av länsstyrelsen.

Tillväxtverket
Stödjer utveckling av företag och har insatser för företag inom bland annat affärsutveckling, kapitalförsörjning och enklare företagande.

Rådgivning/kunskap

ALMI IFS-rådgivning
Rådgivning och finansiering för dig med utländsk bakgrund

IUC Kalmar län
Industriellt Utvecklingscentrum. Arbetar med företagsutveckling och yrekeshögskoleutbildning

Coompanion
Coompanion är en företagsrådgivare med särskilt fokus på kooperativa företag.

Drivhuset
Hjälper nya entreprenörer att driva och starta företag.

Företagarna
Arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Partipolitiskt obundna.

Kalmar SciencePark
Kalmar Science Park har du och ditt företag goda möjligheter att utvecklas. Vi erbjuder tjänster både för dig som är på väg att starta en verksamhet och för etablerade företag som vill utvecklas i en universitetsnära miljö.

Tekniknod Sydost och Tekniknod Nordost
Tekniknoden skall fungera som ett nav mellan olika resurser hos Linneaus Technical Center (forskarresurser, studenter, exjobb, etc.) och mellan ett eller flera företag i Linnéregionen som samverkar i projekt kring teknikplattformar.

Atrinova
Atrinova arbetar med affärsutveckling, inkubator- och demoverksamhet och avknoppningar från industrin, med särskilt fokus på kunskapsintensiv och högteknologisk verksamhet. Atrinova arbetar också med särskilda och fördjupade affärsutvecklingsinsatser.

Verksamt.se
För dig som driver eller vill starta företag. Ett samarbete mellan Bolagsverket,
Skatteverket och Tillväxtverket