Kommersiell service – stöd för lanthandlar och bensinstationer

Driver du, eller planerar du att driva, en lanthandel eller bensinstation på landsbygden? Då kan du söka ekonomiskt stöd från regionförbundet.

Stödet riktar sig i första hand till dig som driver en dagligvarubutik eller en drivmedelsanläggning som är ensam på orten. Om det finns särskilda skäl kan vi lämna bidrag även till varubussar och fackhandelsservice.

Servicebidrag för att överbrygga en tillfällig svacka

Om det finns särskilda skäl  kan Regionförbundet bevilja ett så kallat servicebidrag. Syftet med servicebidraget är att överbrygga en tillfällig svacka i likviditet eller lönsamhet. Ofta är speciella villkor kopplade till servicebidraget, exempelvis att den som söker måste göra insatser för att förbättra företagets lönsamhet. Vi lämnar ett servicebidrag på max 150 000 kr per år och högst i 3 år. I speciella fall kan beloppet höjas till 200 000 kronor.
Insatsen får inte starta innan beslut har fattats eller regionförbundet har gett dispens.

Från och med 1 januari 2016 hanteras investeringsbidraget av Länsstyrelsen i Kalmar län
För mer information se länk här intill.