Innovationsfinansiering – ekonomiskt stöd för att utveckla en produkt eller tjänst

Befinner du dig i ett tidigt stadium av produktutveckling och har svårt att hitta riskvilligt kapital? Genom regionförbundets innovationsfinansiering kan du få hjälp att förverkliga dina idéer.

Regionförbundet ger ett ekonomiskt stöd i nyskapande utvecklingsprojekt. Stöd ges till projekt som är lovande, men där det finns en teknisk och/eller ekonomisk risk. Stödet ska fungera som en hävstång för mindre och medelstora företag för att senare få finansiering från ALMI, Tillväxtverket, Energimyndigheten, Vinnova, banker, Sparbanksstiftelser, privatpersoner och riskkapitalbolag.

Din ansökan bedöms i samarbete med ALMI:s innovationsrådgivare. Här läggs stort vikt vid att ditt företag har teknisk och ekonomisk möjlighet att utveckla nya produkter och tjänster, samt möjlighet att marknadsföra och sälja produkten eller tjänsten.

Vem kan söka?

Mindre företag som

 • har max 49 anställda, omsättning 7 miljoner Euro (ca 63 MSEK), balansomslutning 5 miljoner Euro (ca 45 MSEK), 
 • bedriver konkurrensutsatt verksamhet på marknadsmässiga villkor i nationell konkurrens,
 • är registrerat i Kalmar län och avser att driva verksamheten i länet.
 • är yngre än 5 år.

Finansiering ges inte till företagens ordinarie produktutveckling eller till företag som arbetar inom jordbruks-, fiske- eller transportverksamheter.

Insatsen får inte starta innan beslut har fattats eller regionförbundet har gett dispens.

Typ av finansiering

Innovationsfinansiering med återbetalning i form av royalty när du får intäkter på produkten/tjänsten. Regionförbundet ger finansiering med högst 50 % av godkända kostnader. Maximalt stöd är 500 000 kr och minimibeloppet är 50 000 kr.

Hur söker jag innovationsfinansiering?

Kontakta Regionförbundet i Kalmar län. Vi ger dig värdefulla råd inför ansökan och vi kan också hjälpa dig med råd och tips på hur du kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för.

Huvudkriterier vid bedömning av finansiering

 • Finansieringen från regionförbundet ska vara avgörande för att utvecklingsinsatserna ska kunna genomföras.
 • Ditt företag måste ha ett unikt produkt- eller tjänstekoncept med goda kommersiella möjligheter på den svenska eller internationella marknaden.
 • En grundläggande affärs- och marknadsplan måste finnas.
 • Ditt företag ska ha kompetens att självt, eller med hjälp av en kvalificerad utvecklingspartner, genomföra utvecklingsinsatserna och den efterföljande kommersialiseringsfasen.
 • Hur påverkar innovationen den hållbara tillväxten i Kalmar län.
 • För företag med minst 9 anställda kommer hänsyn tas till på vilket sätt företagen arbetar med arbetar med hållbar utveckling.

Stöd kan inte ges till

 • Företagets ordinarie produktutveckling.
 • Företag där företaget eller ägaren/ägarna har registrerade betalningsanmärkningar som är yngre än ett år.
 • Företag som ägs till minst 50 % av ett större företag.