Projektledning

En grundkurs som sytar till att deltagarna ska känna sig stärkta i sin roll som projektledare

Att arbeta i projekt är mycket vanligt och både offentlig sektor och företag genomför mycket av sin verksamhet i projektform. Kursen, som är på grundnivå, genomförs under två kursdagar och syftar till att deltagarna ska känna sig stärkta i rollen som projektledare.

Exempel på programpunkter:

 • Projektledarens checklista innan man tar uppdraget
 • Vanliga fallgropar. Varför lyckas vissa och inte andra?
 • Hur är ett projekt uppbyggt – ett projekts faser
 • Kravspecifikation och projektplan
 • Målhantering – projektmål och effektmål
 • Aktiviteter och tidsplaner
 • Projektorganisation – deltagare i projekt, roller och ansvar
 • Projektbudget/finansiering
 • Riskhantering
 • Information/kommunikation
 • Styrning
 • Ändringsplanering
 • Ledarskap i projekt – att leda andra människor
 • Att avsluta och följa upp

Tid och plats

Tisdagen den 12 september och onsdagen den 13 september, Ekerum Resort Öland.

Hålltider

Dag 1

09.00 Kursstart
09.30 Fika
12.00 Lunch
14.30 Fika
16.30 Slut dag 2

Dag 2

09.00 Kursstart
12.00 Lunch
14.30 Fika
16.00 Slut dag 2

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar som projektledare i offentlig förvaltning eller som i framtiden kommer att göra det.

Medverkande

Kursledare är Peter Davidsson från Peter & Partner som har en gedigen praktisk erfarenhet av projektledning, med över 25 års erfarenhet av både stora och mindre projekt inom näringslivet såväl som inom offentliga organisationer. Sedan 2009 har han jobbat med utforma och genomföra projektutbildningar. Han har genomfört utbildningar för ett stort antal ledare och medarbetare och får alltid höga betyg i utvärderingar.

Avgift

Konferensavgiften är 4 680 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Önskar du logi bokar du det själv.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 18 augusti

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart