Lågaffektivt bemötande

- så kan du förebygga och hantera problemskapande beteende

 Inga beteenden uppstår i ett vakuum utan uppstår i samspel med omgivningen. Det är alltså inte personen som är bärare av problemet, det uppstår i en negativ spiral med omgivningen.

Utgår man från detta synsätt innebär det att det bästa sättet att jobba med problemskapande beteende är att rikta sina insatser primärt till föräldrar/lärare/personal. Det har också visats i forskning att detta tillvägagångssätt innebär att beteendet ändras fortare än om fokus är på beteendet i sig.

Lågaffektivt bemötande har sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende har svårigheter med funktioner som till exempel affektreglering.

Ta del av en föreläsning som utgår från det lågaffektiva arbetssättet och metoder med fokus på synsätt, tänkande, perspektiv och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och utvärdering.

Kursen bygger på bl. a. Ross W Greenes teorimodeller, CPS-modellen och andra teorier som ingår i det lågaffektiva tankesättet.

Programpunkter:

• Hur kan man skapa en miljö präglad av lugn och positiva möten med, och förväntningar på, de personer vi arbetar för – i syfte att minska stress och problemskapande beteende?

• Hur kan man arbeta med sig själv som redskap för att skapa lugn och inte själv smittas av andras affekter?

Tid och plats 

 Torsdagen den 21 september 2017 – Brofästet hotell & konferens, Kalmar

Hålltider

08.30 Fika
09.00 Kursstart
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning
14.30 Fika
16.00 Avslutning

 

Deltagare

Kursen vänder sig till enhetschefer, pedagogisk personal och annan vård- och omsorgspersonal som kommer i kontakt med barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar av olika slag, samt till övriga som önskar fördjupad praktisk kunskap om att möta personer med problemskapande beteende.

Medverkande

Annica Kosner är legitimerad psykolog och genomför specialistutbildning i neuropsykologi. Annica har arbetat som psykolog i skolan och inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Annica arbetar framför allt med metodhandledning, utbildningar och föreläsningar kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 1 950 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 23 augusti

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.