Mötesplats svenska livsmedel - INSTÄLLD

Odla kött och steka insekter? Framtid och innovation är temat på årets Mötesplats svenska livsmedel.

Årets konferens på temat framtid och innovation inom livsmedelsindustrin hålls på Mötesplats svenska livsmedel. Utvecklingen går i en rasande takt, hur påverkar den svensk livsmedelsindustri och vilka krav ställs på ditt företag? Välkommen till två spännande dagar!

Tid
27-28 september 2017

Plats
Ekerum Resort Öland

Axplock ur programmet

  • David Hirdman, SMHI
    Vilka är våra livsmedelsförutsättningar utifrån ett förändrat klimat? Vad har vi att vänta?
  • Mikael Furu, Macklean strategiutveckling
    Innovation - nyckeln till framgång och tillväxt för framtidens lantbrukare och livsmedelsföretag?
  • Lovisa Heyman-Lindén, Aventure AB
    Från forskning till marknad