Frontdesk English

Engelska i reception, telefonväxel och kundcenter. Inriktning kommunal verksamhet.

En besökare som blir trevligt mottagen i receptionen eller i växeln får förtroende för organisationen. Därför är du som arbetar i ”frontdesk” en av de viktigaste medarbetarna när det gäller att skapa ett gott intryck.

På den här kursen arbetar vi med uttryck och fraser på engelska, som används vid internationella kundkontakter i reception, telefonväxel och kundcenter.

Ur programmet:

  • Välkomstfraser i reception och kundmottagning

-          Hälsa välkommen
-          Ställ rätt frågor
-          Förklara och hänvisa
-          Visa gästfrihet

  • Small talk – vardagssamtal

-          Vad ska jag säga när jag sagt välkommen
-          Småprat som skapar god stämning

  • Artighetsfraser

-          Svara på ett artigt sätt
-          Uttrycka hjälpsamhet

  • Förstå bättre

-          Be gästen upprepa och förtydliga

  • Engelska i telefonen

-          De rätta fraserna i växeln
-          Bokstavering, förkortningar, siffror
-          Röst, intonation
-          När du inte förstår; be om upprepning och förtydligande
-          Ställ de rätta frågorna

  • Ordförråd

-          De rätta orden för avdelningar, enheter, befattningar

  • Lämna och ta emot meddelande
  • Ge anvisningar och beskrivningar

Vi tränar på och övar autentiska situationer som förekommer i det dagliga arbetet, detta skiljer sig åt beroende på hur arbetsplatsen och arbetsuppgifterna ser ut.

Vi arbetar i små grupper, undervisningen genomförs på engelska med fokus på det praktiska användandet. För att tillgodogöra dig kursen bör du ha engelskkunskaper motsvarande gymnasienivå.

Tid och plats

Torsdagen den 8 mars 2018, Brofästet Hotell & Konferens, Kalmar

Hålltider 

08.00 Fika
08.30 Kursstart
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning
14.15 Fika
15.30 Avslutning

 

Deltagare

Medarbetare i reception, kundmottagning, växel och kontaktcenter som önskar bygga på sin förmåga att använda engelska vid besök eller telefonsamtal.

Medverkande

Anna-Karin Murray, lärare och kursledare, magisterexamen i språk och pedagogik. Anna-Karin driver det egna företaget Professional English och har en lång erfarenhet som lärare och kursledare. Hon har även varit bosatt och arbetat i bl.a. Österrike, USA och senast i England där familjen tillbringade fyra år.

Avgift

Konferensavgiften är 3 000 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 7 februari 2018

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.