Frontdesk English

Engelska i reception, telefonväxel och kundcenter. Inriktning kommunal verksamhet.

En besökare som blir trevligt mottagen i receptionen eller i växeln får förtroende för organisationen. Därför är du som arbetar i ”frontdesk” en av de viktigaste medarbetarna när det gäller att skapa ett gott intryck.

På den här kursen arbetar vi med uttryck och fraser på engelska, som används vid internationella kundkontakter i reception, telefonväxel och kundcenter.

Ur programmet:

  • Välkomstfraser i reception och kundmottagning

          - Hälsa välkommen

          - Ställ rätt frågor

          - Förklara och hänvisa

          - Visa gästfrihet

  • Small talk – vardagssamtal

           - Vad ska jag säga när jag sagt välkommen

           - Småprat som skapar god stämning

  • Artighetsfraser

           - Svara på ett artigt sätt

           - Uttrycka hjälpsamhet

  • Förstå bättre

           - Be gästen upprepa och förtydliga

  • Engelska i telefonen

           - De rätta fraserna i växeln

           - Bokstavering, förkortningar, siffror

           - Röst, intonation

           - När du inte förstår; be om upprepning och förtydligande

           - Ställ de rätta frågorna

  • Ordförråd

           - De rätta orden för avdelningar, enheter, befattningar

  • Lämna och ta emot meddelande
  • Ge anvisningar och beskrivningar

 

Vi tränar på och övar autentiska situationer som förekommer i det dagliga arbetet, detta skiljer sig åt beroende på hur arbetsplatsen och arbetsuppgifterna ser ut.

Vi arbetar i små grupper, undervisningen genomförs på engelska med fokus på det praktiska användandet. För att tillgodogöra dig kursen bör du ha engelskkunskaper motsvarande gymnasienivå.

Tid och plats

Torsdagen den 30 november 2017, Hotell Skansen Öland, Färjestaden

Hålltider

08.00 Fika
08.30 Kursstart
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning
14.15 Fika
15.30 Avslutning

 

Deltagare

Medarbetare i reception, kundmottagning, växel och kontaktcenter som önskar bygga på sin förmåga att använda engelska vid besök eller telefonsamtal.

Medverkande

Anna-Karin Murray, lärare och kursledare, magisterexamen i språk och pedagogik. Anna-Karin driver det egna företaget Professional English och har en lång erfarenhet som lärare och kursledare. Hon har även varit bosatt och arbetat i bl.a. Österrike, USA och senast i England där familjen tillbringade fyra år.

Avgift 

Konferensavgiften är 3 200 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 1 november 2017

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.