Bedömning av regeringens nyheter i budgetpropositionen och SKLs ekonomirapport - INSTÄLLD

Nyheter i regeringens budgetproposition, det ekonomiska läget i kommuner och landsting och SKLs ekonomirapport

Välkommen till en presentation av
- nyheter i regeringens budgetproposition.
- det ekonomiska läget i kommuner och landsting
- SKLs Ekonomirapport.

Tid och plats

Onsdagen den 25 oktober, Brofästet Hotell & konferens, Kalmar

Hålltider

Föredragningen hålls mellan 09.30 och 12.00. Vi bryter för fika ca 10.30.

Medverkande

Niclas Johansson, sektionschef ekonomi och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting

Avgift

Konferensavgiften är 850 kronor och inkluderar kostnaderna för fika. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag Fredagen den 6 oktober

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 1 vecka före kursstart.