Att leda utan att vara chef

En utbildning för dig som arbetar som första ledets ledare och har ansvarsfulla arbetsuppgifter, men begränsade ramar och befogenheter.

Många arbetar i frontlinjen som första ledets ledare och har ansvarsfulla arbetsuppgifter, men begränsade ramar och befogenheter. Detta kan skapa påfrestningar som kan vara svåra att hantera framförallt utifrån stressrelaterade utgångspunkter.

Ett sätt att hantera detta på är att få mer kunskaper om hur du utvecklar förmågan att kommunicera. Ett annat sätt är att se hur du med olika verktyg kan bidra till att få medarbetarna entusiastiska och motiverade. Ett tredje – och väl så effektivt sätt – är att via dialoger med andra i liknande situationer, se och lära av varandra och känna sig styrkta i att skapa nätverk med varandra.

Ur innehållet:

 • Att vara ledare men inte chef
 • VEM är jag som ledare?
 • Att leda genom att coacha
 • Motivation och arbetsglädje
 • Att påverka mina medarbetare och kollegor på ett positivt sätt
 • Det konsultativa förhållningssättet
 • Att hantera generationsolikheter
 • Att ge och ta kritik
 • Att hantera dilemman i vardagen
 • Hur får jag en grupp att arbeta effektivt?
 • Att sätta mål och följa upp
 • Att leda möten

Dag 1 är tänkt att fokusera på det individuella ledarskapet. Efter introduktion och presentationer går vi teoretiskt igenom viktiga grundbultar i ledarskapet. I detta block kommer vi att arbeta i mindre grupper och coacha varandra.

Dag 2 kommer framförallt att inrikta sig på arbetsgruppen, medarbetare och att leverera ett antal praktiska verktyg i vardagen och träna på dess användning.

I utbildningen ingår också att du får fylla i ett personlighetsinventorium.

Tid och plats

Tisdagen den 17 april - onsdagen den 18 april, Fredensborgs herrgård, Vimmerby.

Hålltider

Dag 1
09.00 Fika och registrering
09.30 Kursstart
12.00 Lunch
17:00 Slut dag 1
19.00 Gemensam middag

Dag 2
08:00 Start
12.00 Lunch
16:00 Avslutning

Deltagare

Kursen riktar sig till dig som projektledare, gruppledare, samordnare, utbildare eller dig som utövar ett ledarskap utan att vara formellt utsedd till chefer.

Medverkande

Lars Moser är leg. psykolog med specialinriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Lars arbetar framförallt med olika typer av utvecklingsuppdrag och ledarutbildningar, bland annat de ledarutbildningar som Regionförbundet i Kalmar län nu genomför.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 6 400 kronor och inkluderar fika och lunch båda dagarna samt middag och logi. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag är torsdagen den 29 mars.

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.