Att bemöta rättshaveristiskt beteende

- vikten av att lära känna, förstå och möta/bemöta personer med rättshaveristiskt beteende

Den finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det för "rättshaverism". Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa.

Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Föreläsningen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Exempel på programpunkter:

- Rättshaverism som psykisk ohälsa? Bakgrund i psykiatri och sociologi.
- Vilka kännetecken hör ihop med rättshaveristiskt beteende?
- Varför utvecklar man rättshaveristiskt beteende?
- Hur bemöter jag en person med rättshaveristiskt beteende?
- Att bli anmäld - vad händer sedan?
- Sätta gränser, är det bra? Hur gör man?
- Domar och beslut från JO , IVO , Arbetsmiljöverket och domstol. Några fallbeskrivningar.

Tid och plats

Torsdagen den 15 februari, Badholmen, Oskarshamn

Hålltider

09.30 Kursstart (fika finns framdukat från 09.00)
12.00 Lunch
14.30 Fika
16.00 Dagen avslutas

Deltagare

Personal som i sin verksamhet kan komma i kontakt med personer som uppvisar ett rättshaveristiskt beteende.

Medverkande

Kursledare är Jakob Carlander som är psykoterapeut, handledare, föreläsare och författare.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 1 950 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: 19 januari

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.