Kurser & Konferenser

Regionförbundet arrangerar utbildningar för anställda och förtroendevalda i länets kommuner och landstinget. Även övriga intresserade är välkomna att delta i våra arrangemang.