Kurser & Konferenser

Regionförbundet arrangerar utbildningar för anställda och förtroendevalda i länets kommuner och landstinget. Även övriga intresserade är välkomna att delta i våra arrangemang.

 • ADMINISTRATION OCH EKONOMI

  • Förvaltningslagen

   13 mars 2018

   Från den 1 juli 2018 gäller ny förvaltningslag. Under kursdagen kommer vi att gå igenom vad det kommer att innebära.

 • MILJÖ

  • Nedskräpning och miljöbrott

   28 februari 2018

   Målet med dagen är hur vi kan öka förståelsen för varandras arbetssätt och roller vid handläggning av nedskräpningsärenden och miljöbrott.

 • VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

 • ÖVRIGA KURSER OCH KONFERENSER