Projekt informationssäkerhet 2014-2016

Projekt informationssäkerhet 2014-2016

Projektet är ett resultat av ambitionen hos länets kommuner och landstinget att gå från ”sårbarhet till robusthet” när det gäller informationssäkerheten.

Vår förmåga att hantera information ska bli bättre och vi behöver en utökad kunskap på flera nivåer.

Projektet leds av länsstyrelsen med stöd av regionförbundet och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Starten gick i mars 2015 och arbetet pågår fram till december 2016 med länets kommuner och landstinget som medlemmar.
Läs mer om Projekt informationssäkerhet »