Koncept för att öva allvarlig IT-händelse

Hur klarar din kommun en allvarlig IT-störning, har ni en plan?

Nu finns ett koncept i hur man kan öva en allvarlig IT-relaterad händelse. Resultatet av övningen är ökad kunskap och beredskap för IT-incidenter samt hur man upprättar en beredskapsplan.

Konceptet är avropbart för kommunerna, landstinget och regionförbundet i Kalmar län. Syftet är att stärka organisatorernas krisförmåga i händelse av ett allvarligt IT-relaterat avbrott.

Efter övningen bör en katastrofplan upprättas – en så kallad Disaster Recovery Plan. Denna plan bör testas med regelbundna intervaller.

Konceptet har upphandlats 2016 inom ramarna för ett statligt finansierat informationssäkerhets-projekt, under ledning av regionförbundet och länsstyrelsen i Kalmar län.