Informationssäkerhet

Kommuner, landsting och andra offentliga verksamheter hanterar stora mängder känslig information och den offentliga förvaltningen är beroende av IT för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Nya e-tjänster för medborgare, företag och myndigheter möjliggör ökat inflytande och snabbare hantering av ärenden. Det ställer höga krav på tillförlitligheten när känsliga personuppgifter eller samhällskritisk information bearbetas.

Informationen ska skyddas i paritet med dess värde. Därför är det viktigt att de plattformar som används för att hantera offentlig information har funktioner som säker kommunikation, säker inloggning, säker lagring, säker förvaltning och i förekommande fall även säker spårbarhet.

Rätt information ska vara tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt!

Sedan 2008 har kommunerna, landstinget och regionförbundet en gemensam Informationssäkerhetssamordnare anställd vars huvuduppgift är att stötta verksamheten med analyser, omvärldsbevakning och kravhantering.

Aktuellt

Koncept för att öva allvarlig IT-händelse

Nu finns ett koncept i hur man kan öva en allvarlig IT-relaterad händelse. Resultatet av övningen är ökad kunskap och beredskap för IT-incidenter samt hur man upprättar en beredskapsplan.

Hur kan vi rusta länets informationssäkerhet på ledningsnivå?

Den 19 oktober i Kalmar hölls strategiska samtal om informationssäkerhet. Dokumentationen från mötet hittar du här.