Informationssäkerhet

Kommuner, landsting och andra offentliga verksamheter hanterar stora mängder känslig information och den offentliga förvaltningen är beroende av IT för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Nya e-tjänster för medborgare, företag och myndigheter möjliggör ökat inflytande och snabbare hantering av ärenden. Det ställer höga krav på tillförlitligheten när känsliga personuppgifter eller samhällskritisk information bearbetas.

Informationen ska skyddas i paritet med dess värde. Därför är det viktigt att de plattformar som används för att hantera offentlig information har funktioner som säker kommunikation, säker inloggning, säker lagring, säker förvaltning och i förekommande fall även säker spårbarhet.

Rätt information ska vara tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt!

Länets kommuner hade under åren 2008-2017 en gemensam informationssäkerhets-samordnare. Här redovisas delar av detta gemensammaarbete. Samarbetet bedrivs numera i annan form.

Aktuellt

Koncept för att öva allvarlig IT-händelse

Nu finns ett koncept i hur man kan öva en allvarlig IT-relaterad händelse. Resultatet av övningen är ökad kunskap och beredskap för IT-incidenter samt hur man upprättar en beredskapsplan.

Hur kan vi rusta länets informationssäkerhet på ledningsnivå?

Den 19 oktober i Kalmar hölls strategiska samtal om informationssäkerhet. Dokumentationen från mötet hittar du här.