Regionförbundet samordnar länets eHälsoarbete

eHälsa utvecklar välfärden – genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, använda resurserna mer effektivt och skapa större delaktighet.

Samverkan kring eHälsoarbetet i Kalmar län sker på två sätt:

  1. Genom övergripande samverkansprojekt i länet där kommuner, landstinget, eHälsoinstitutet och regionförbundet samverkar med utgångspunkt från den Regionala digitala agendan i Kalmar län. Arbetet görs inom ramen för Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län via Samordnande grupp för eHälsa.
  2. Genom kommungemensam regional samverkan som drivs av regionförbundets eHälsosamordnare tillsammans med länets tolv kommuner. 

Inför varje år beslutas mål för eHälsoområdet i övergripande styrdokument:

  • De långsiktiga målen i länets Regionala digitala agenda
  • Länsgemensam ledning i samverkans styrdokument
  • Styrdokumentet för samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänst

 

Läs mer om eHälsoarbetet i Kalmar län 2017
    
 
Kommungemensam
eHälsosamverkan 2017
Kalmar län
  Samordnande grupp
eHälsa 2017
Kalmar län

 

 


FAKTA/DEFINITIONER

eHälsa
Hälsa är psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. eHälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Källa: Socialstyrelsen