Bakgrund

Insikten om vilken betydelse IT har haft för vår samhällsutveckling har kommit smygande.

Tidigare har man huvudsakligen har sett IT som en stödfunktion till övrig verksamhet och därför har en av de mera genomgripande förändringarna av vårt samhälle skett i stort sätt utan en medveten politik.

Om man jämför utvecklingen av e-tjänster i Sverige med övriga världen så befinner vi oss på en ytterst blygsam 24:de plats i World Economic forums rapport från år 2012 efter länder som exempelvis Mongoliet, Jordanien och Kazakstan. Kommuner, landsting och regioner har ett stort ansvar för detta då vi står för 70-80 % av medborgarkontakterna. Även företagen uppger att de flesta har regelbunden kontakt med kommunen.

Det nationella systemet är komplext och det är svårt att veta vem som gör vad. Myndighetssverige arbetar alltför mycket i stuprör utan inbördes samordning vilket bidrar till vår pinsamma internationella ranking.

Ökande insikter om IT:s samhällsförändrande kraft gör man nu börjar se att det krävs en medveten politik även på detta område. Så när EU under 2010 tog fram sin långtidsstrategi för tillväxt, Europa2020, var det för första gången självklart att ”Den Digitala Agendan” var ett av de sju huvudinitiativen för att på ett aktivt sätt möta Europas utmaningar.

"IT i människans tjänst" som den svenska versionen heter, presenterades av regeringen under oktober 2011. Under 2012 valde IT-ministern Anna-Karin Hatt ut sex län att besöka för olika tematiska diskussioner, för att få en regional förankring i arbetet. Eftersom Kalmar län har varit förhållandevis framgångsrikt inom eHälsa och därmed fått en del nationell uppmärksamhet, valde IT-ministern att ha detta som tema för ett rundabordssamtal med ett antal regionala företrädare.

Som avslutning på mötet signerade Landstingsstyrelsen ordförande Anders Henriksson, Landshövding Stefan Carlson och Regionförbundets dåvarande ordförande Harald Hjalmarsson en avsiktsförklaring om att ta fram en regional digital agenda för Kalmar län. Detta var ett konkret sätt att förverkliga det regeringsuppdrag vi fått.

Utgångspunkten i det inledande arbetet med agendan var att försöka ta ett helhetsgrepp på hur IT kan vara ett redskap för att effektivisera och stimulera tillväxt samtidigt som det kan ge en rikare och bättre vardag för oss alla.