Temagrupp för eUtveckling

Vid sitt första sammanträde beslutade Programberedningen att inrätta en femte temagrupp med särskild inriktning mot kommunal e-utveckling och samverkan med hjälp av IT.

Till sammankallande utsågs Robert Carlsson, IT-chef i Kalmar kommun. Kontakta Robert på 0480-450005 eller robert.carlsson@kalmar.se.

Just nu håller gruppen på att formeras och kommer att presenteras så snart som möjligt.