Temagruppen för eHälsa

Diana Axelsson Olsson

Sammankallande i temagruppen för hälsa, vård och omsorg är Diana Axelsson Olsson från eHälsoinstitutet. Diana kan kontaktas på 0480-497147 eller diana.axelsson-olsson@lnu.se

Övriga i temagruppen:
Martina Aronsson, Landstinget i Kalmar län
Mimmi Hogland Blomqvist, Landstinget i Kalmar
Per Birkerud, Landstinget i Kalmar län
Ulrika Adolfsson, Regionförbundet i Kalmar län
Stephen Dorch, Regionförbundet i Kalmar län
Cilla Ilhammar, Regionförbundet i Kalmar län
Fredrik Lilja, Mörbylånga kommun
Peter Alvinsson, Center för hälsa i samverkan
Gunnel Göransson, Linnéuniversitetet


         (klicka på bilden för större diagram)


        (klicka på bilden för större diagram)
 

Mål:

  • Behoven i vård, hälsa och omsorg fångas upp och analyseras på ett systematiskt sätt och ligger till grund för en utveckling där digitaliseringen tillvaratas.
  • Med behoven som grund utformar aktörerna kontinuerligt gemensamma strategier kring digitaliseringen av hälsa, vård och omsorg i länet. Dessa har sin utgångspunkt i nationella strategier.
  • I regionen finns ett samarbete kring forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Navet i detta arbete är en mötesplats (fysisk och virtuell).
  • Kunskap kring hur eHälsoutvecklingen påverkar vårdprocesserna är infört som en del i gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning med inriktning inom vård, hälsa och omsorg.
  • Digitala hjälpmedel stödjer och effektiviserar arbetsrutiner och processer inom vård, hälsa och omsorg.
  • Landstinget, kommunerna och privata vårdgivare i Kalmar län har enats om en gemensam portal för länets invånare.
  • Digitala hjälpmedel är en naturlig del av vården för att öka tryggheten och effektiviteten.