Temagrupp för Näringsliv

Louise Östlund

Sammankallande i temagruppen för Näringsliv är Louise Östlund från Kalmar Science Park. Louise kan kontaktas på 0480-45 34 20 eller louise.ostlund@kalmarsciencepark.se.

Övriga i temagruppen:
Magnus Garp, IT-strateg, Kalmar kommun
Agneta Gustavsson, Landsbygdsutvecklingsenheten,Länsstyrelsen
Lars Hornborg, Projektledare IEC
Christian Hultén, Företagslots, Kalmar kommun
Roger Jonsson, Aditera AB
Joakim Lundblad, Näringspolitisk analytiker, Handelskammaren
Stefan Petersson, Tieto AB

Idag:

 • Vi är beroende av  infrastrukturgruppens resultat
 • IT och digitalisering är ett need to have, inte ett nice to have – som vatten i kranen
 • Vi är ”nöjda” med ADSL, vi har inte sett effekten av fiber hos oss på samma sätt som i andra län.

Himmelsscenario år 2020 - med fibertäckning

 • Nya, stora och spännande etableringar i Kalmar län till följd av detta
 • Många livskraftiga företag på landsbygden som har växt och är stabila till följd av de digitala motorvägarna
 • Webbmöten med nationella och internationella kunder är inte längre en osäkerhetsfaktor
 • Skapar förutsättningar för att utveckla digitala tjänster såväl för de som bor på
 • landsbygden som utanför

Helvetesscenario år 2020 - utan fibertäckning

 • Full fibertäckning i övriga  Sverige förutom i Kalmar län – vi tappar företag direkt och är inte attraktiva som etableringskommun
 • Finns inga incitament för bolag att varken innovera eller etablera sig i Kalmar Län som en effekt av ovanstående.
 • Utvecklingen av e-tjänster hindras i Kalmar län (såväl bland bolag och i det offentliga) då det inte finns rätt förutsättningar för att detta ska ske.

Hur går vi vidare?

 • Fånga upp och analysera näringslivets syn på och behov av den digitala utvecklingen i Kalmar län (finns undersökning ev. redan gjord?)
 • Workshopform med näringslivet kring scenario 2020?
 • Vikten av kompetenta IT-samordnare/strateger i varje kommun att samarbeta vidare med i olika sammanhang

   

  (klicka på bilden för större diagram)          


  Hur ska vi kunna stimulera utveckling och innovation av framtida digitala tjänster  i näringslivet utan tillräcklig bandbredd?