Temagruppen för Kompetens

Alastair Creelman

Sammankallande i arbetsgruppen för kompetens är Alastair Creelman från Linnéuniversitetet. Alastair kan kontaktas på 0480-447382 eller alastair.creelman@lnu.se

Övriga i temagruppen:
Christer Bergqvist, Regionförbundet
Johan Engdahl, AV-Media Kalmar län
Monica Hjelm, Campus Hultsfred
Jerry Engström, Campus Västervik
Maria Strömberg, Studieförbundet Vuxenskolan, Nybro
Rickard Bäck, Teknikcollege Östra Småland, Oskarshamn

Området innefattar: Skola, Högre utbildning, Vuxenutbildning, Folkbildning, Företagsutbildning, Bibliotek och Lärcentra.

Idag:

 • Digital klyfta - vinnare och förlorare
 • Svårt att bryta med traditioner
 • Sparkrav dämpar innovationsmöjligheter
 • Överlappande initiativ - stuprör
 • Restriktiva IT-regler hindrar användning av nya medier
 • Tydlig ledning behövs

Vision för år 2020:

 • Alla inom utbildning, inklusive  beslutsfattare, använder nätet och är övertygade om dess möjligheter
 • Samordning och samverkan mellan alla aktörer i länet.
 • Delningskultur som underlättar samarbete och framtagning av övergripande lösningar.

Övergripande mål:

 • Alla aktörer inom kompetensutveckling samverkar strukturerat med gemensamma mål för att skapa en digital plattform för lärande i länet.

Genom att uppfylla detta mål kan vi sedan:

 • Bidra till ökad och effektivare användning av digitala verktyg.
 • Se till att länets invånare får rätt kompetens för att bli delaktiga i det moderna samhället 

Framgångsfaktor
Kompetensutveckling för ledare (inspiration, goda exempel, stöd, förankring, kampanj)

Nedan kan ni se Alastairs presentation på Programberedningens första sammanträde.