Programberedningen

För att stärka kontakterna mellan temagrupperna och den politiska nivån i regionen beslutade Regionförbundets styrelse under våren 2013 att inrätta en särskild programberedning för arbetet med att ta fram en regional digital agenda för Kalmar län. Inbjudan att utse ledamöter gick till länets tolv kommuner, Landstinget och Länsstyrelsen. Regionförbundets dåvarande ordförande Lars Blomberg var ordförande även i programberedningen.

Programberedningens roll:

  • Diskussioner kring mål och visioner
  • Beställare till tema-grupperna
  • Forum för diskussioner kring frågeställningar och förslag
  • Mottagare av en regional digital agenda för Kalmar län
  • Eventuell framtida beredning av frågorna

Ordinarie ledamöter:
Lars Blomberg, ordförande Regionförbundet
Ingemar Svanström, ordförande kommunstyrelsen Högsby
Harald Hjalmarsson, ordförande kommunstyrelsen Västervik
Marcus Lund, ordförande kommunstyrelsen Nybro
Micael Glennfalk, ordförande kommunstyrelsen Vimmerby
Ann-Marie Fagerström, ordförande kommunstyrelsen Emmaboda
Lars Rosander, ordförande kommunstyrelsen Hultsfred
Kent Ingvarsson, ordförande kommunstyrelsen Mörbylånga
Peter Wretlund, ordförande kommunstyrelsen Oskarshamn
Håkan Algotsson, ordförande kommunstyrelsen Torsås
Bodil Wahlgren, kommunstyrelsen Kalmar
Roland Åkesson, ordförande kommunstyrelsen Mönsterås
Lisbeth Lennartsson, ordförande kommunstyrelsen Borgholm
Anders Henriksson, ordförande Landstingsstyrelsen
Stefan Carlsson, Landshövding

Ersättare:
Eddie Forsman, Borgholm
Sten-Olof Johansson, Emmaboda
Mattias Wärnsberg, Hultsfred
Jonas Löwgren, Kalmar
Robert Rapakko, Mönsterås
Leif Axelsson, Oskarshamns
Eva-Kristina Berg, Torsås
Magnus Gustavsson, Vimmerby
Tomas Kronståhl, Västerviks
Viktor Rydell, Länsstyrelsen