Hur digitala agendan växte fram

Under hösten/vintern 2012/2013 formerades arbetet vid bland annat en workshop med ledande tjänstemän från landstinget, kommunerna, länsstyrelsen, Linnéuniversitetet, eHälsoinstitutet, Kalmar Science Park och Information Engineering Center (IEC).

Utifrån de olika perspektiven och erfarenheterna sorterades 17 beskrivande rubriker fram. Man gav också en mindre arbetsgrupp i uppdrag att prioritera och sortera dessa rubriker och även lägga upp det fortsatta arbetet.

Resultet blev fyra tematiska arbetsgrupper och sex olika perspektiv som skulle belysas/beaktas inom respektive tema. För varje tema utsågs även en sammankallande som bjöd in deltagare till det fortsatta arbetet ur ett brett regionalt perspektiv.

Temagrupper och sammankallande (använd menyerna till vänster för mer info)
Infrastruktur - Helena Ervenius, Regionförbundet
Hälsa, vård och omsorg - Diana Axelsson Olsson, i3h, eHälsoinstitutet
Kompetens - Alastair Creelman, Linnéuniversitetet
Näringsliv - Louise Östlund, Kalmar Science Park

Vid det första sammanträdet med programberedningen beslutades att även inrätta en femte temagrupp:
Kommunal eUtveckling - Robert Carlsson, Kalmar kommun

Temaarbetet kännetecknades av öppenhet, jämlikhet och kvalitet samt belystes/beaktades ur perspektiven individ, framtid, säkerhet, klimat, mobilitet och samverkan.

Temagruppernas uppgifter var att för respektive tema:

- Formulera mål, hotbilder och scenariobeskrivningar
- Inventera och beskriva pågående aktiviteter
- Föreslå nya aktiviteter
- Belysa perspektiven
- Ta fram en handlingsplan för att nå  scenariobeskrivningarna

Dessutom inrättades en särskild programberedning för den digitala agendan. Sammankallande var ordförande i regionförbundet och övriga deltagare som föreslogs var vice ordförande i regionförbundet, landshövdingen, landstingsstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun.

Programberedningen agerade beställare till temagrupperna och under arbetets gång beredde man kontinuerligt frågeställningar och förslag. Beredningen hade också en vidare roll som en arena för diskussioner kring mål, visioner och den framtida hanteringen av dessa frågor.