En regional digital agenda för Kalmar län

Kalmar läns digital agenda antogs i december 2014 och gäller för åren 2015-2020. Agendan är en långtidsstrategi för hur i Kalmar län ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

Det är lätt att glömma hur radikalt IT och internet har påverkat vår samhälle och förändrat hur vi arbetar och lever. Så sent som år 2007 introducerades de första smarta telefonerna och på bara de år som gått sedan dess har de flesta av oss fått en ny syn på vad digitaliseringen kan innebära.

I arbetet med den regionala agendan tog vi sikte på år 2020 och på vad vi behöver göra  fram till dess för att vi ska kunna använda IT för att underlätta för innevånare och företag och på så sätt skapa ett bättre samhälle för de som kommer efter oss. För att kunna formera en strategi var det nödvändigt att se förbi organisatoriska gränser, våga vara visionär och tänka stort.

Det övergripande målet med den regionala digitala agendan är:
"Att på bästa sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter för Kalmar län".

Vi vet vilken betydelse IT har har:

  • 40 % av tillväxten i Europa relateras till IT under åren 1995 - 2010
  • 2011 passerade internetsektorn byggsektorn i Sverige
  • Den digitala ekonomin förväntas växa sju gånger snabbare än övriga sektorer
  • EU värderar marknaden till 2 000 miljarder euro
  • IT-sektorn Sveriges 3:e största bransch kompetensmässigt, enligt Vinnova
  • Sverige är EU:s mest innovativa land men har svårt att omsätta detta till produkter och tjänster

Ska vi få del av den framtida tillväxen behöver vi fokusera på hur vi på bästa sätt kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter!