Mobilt bredband

4G, som är den kraftfullaste mobila bredbandstekniken vi har idag, kan inte ersätta fibernät utan skall ses som ett komplement.

Mobilmasterna kräver en bra fiberanslutning för att ge god täckning.

Det krävs många master för att få en bra 4G-täckning och hastigheten sjunker snabbt med avståndet. För att 4G täckningen skall ge någorlunda god kapacitet behövs master med ca 500 meters avstånd. Därför är detta en teknik som fungerar bättre i tätorter där man kan placera utrustningen på höga byggnader.

Mobiltekniken innebär också att kapaciteten delas mellan flera användare. Abonnemangsmodellerna innebär att kapaciteten begränsas genom att hastighetens begränsas om nedladdningen överstiger en viss mängd MB per månad.

Kapacitet och täckning med 4G