Landsbygdsprogrammet

Stöd till bredband på landsbygden 

Landsbygdsprogrammets stöd för investeringar i bredband ska bidra till ett snabbt bredband som gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhället.

Du kan få stöd för de utgifter du har i samband med att anlägga den passiva infrastrukturen. Med passiv infrastruktur menas dels de grundläggande delarna som till exempel kanalisationsrör eller mast men också ledning vilket kan vara fiberkabel eller antennutrustning.

Läs mer på länsstyrelsens webb