Tips för bredbandsbyggare

Bilda förening

När man bildar ett byalag eller annan förening som ska bygga bredband på landsbygden är det nästan nödvändigt att man startar en ekonomisk förening. I det fallet är Coompanion en bra samarbetspartner. De har utbildningar och kan ge råd. Du kan även ladda ned deras ”Handbok för fibernätsföreningar.” I den finns massor av mattnyttig information och kunskap. Den innehåller även mallar för stadgar och avtal.