Mallar till hjälp för Byalag

Dokumentmallar som man kan redigera för föreningens eget behov

Här hittar du mallar för de flesta behov som kan uppstå då man bildar ett Byalag eller liknande förening och ska bygga bredband