Ersätta fast telefoni som idag sker via kopparnätet

Det finns flera alternativ när det gäller möjligheter till röstsamtal.

Mobiltelefoni

Det kan räcka med att enbart använda mobil telefoni (2G, 3G) om täckningen är tillräckligt bra. 4G-nätet har hitills enbart varit tillgängligt för mobilsurf, men nu finns också abonnemang för s.k. VoLTE (röstsamtal där 4G-nätet används).

Tänk på att täckningen inomhus måste vara bra där du bor eller arbetar. Du vet detta bättre än vad operatörerna kan visa i sina respektive kartor (se länkar nedan) vilka visar den teoretiska utomhustäckningen. 

Via fast bredband över det mobila nätet

Så kallat fast mobilt bredband är innebär att du använder mobilnätet (3G och 4G) och om täckningen är mindre bra går det också att komplettera med en fast extern antenn på bostaden eller arbetsplatsen. Med en trådlös router (för 4G) kan du även skapa ett trådlöst nätverk (WiFi) som gör att du kan dela bredbandet i hushållet eller arbetsplatsen för bl.a. samtal.

Du får normalt genom att sätta upp en router en förbättrad "täckning" som är minst dubbelt så bra som jämfört med att hålla mobiltelefonen i handen. Sätter du även upp en fast antenn blir förbättringen normalt 5 ggr bättre än att hålla mobiltelefonen i handen. 

Lösningar som du kan använda för röstsamtal är WiFi calling som innebär att du använder ditt eget trådlösa nätverk även för röstsamtal hemma eller på jobbet.

För alternativen VoLTE och WiFi calling behöver du veta att din användarutrustning – till exempel mobiltelefon, smartphone, surfplatta – kan klara tekniken. Denna teknik är på väg att lanseras under 2016/17 så kontrollera med mobilioperatören om den erbjuder tekniken och även vilka krav de ställer på din användarutrustning.

Satellit

Möjligheten finns men det är inte en bra lösning för röstsamtal eftersom du kommer uppleva mycket fördröjningar i samtalet.

Radiolänk

Är en lösning baserad på radioförbindelse mellan två fasta punkter. Denna lösning erbjuds av några leverantörer. Den ena punkten är hos dig hemma eller på arbetet och den andra punkten finns hos operatören. Det är mycket viktigt att det finns lämpliga platser för att montera radiolänkantenn och eventuellt även bygga master. För radiolänk behövs även tillstånd från Post- och Telestyrelsen som tilldelar de radiofrekvenser som får användas..

Fiber

Röstsamtal via fiber är möjligt och erbjuds av flera tjänsteleverantörer. Du erbjuds även att behålla ditt nuvarande fasta telefonnummer.
En fiberbaserad lösning är den rekommenderade långsiktiga lösningen för bredbandsanslutningar. Fiber ger precis som radiolänk möjlighet till snabbt bredband, mer än 100 Mbit/s, och har rätt planerad en hög tillförlitlighet och robusthet.