Ersätta bredband som idag nås via ADSL/VDSL

Med "ersätta bredband" avses här att ersätta ADSL med en nedladdningshastighet på 8 Mbit/s och en uppladdningshastighet på minst 1 Mbit/s. Det ska alltså inte ses som jämförbart med de bredbandslösningar som marknadsförs för till exempel fiber, vilka ger minst 100 Mbit/s både som ned- och uppladdningshastighet eller den bandbredd som VDSL möjliggör.

Mobilt bredband

Mobilt bredband innebär att du använder mobilnätet (3G och 4G) som access och du använder ditt SIM-kort för ditt mobila bredband. Detta omfattas av ditt mobilabonnemang. För användning hemma eller på arbetsplatsen är det givetvis viktigt att du har en bra inomhustäckning.

Fast bredband via mobila nät

Det finns även möjlighet att använda trådlös router (4G) och vid behov även en fast extern antenn om din täckning är mindre bra. Du har även möjlighet att med en trådlös router (4G) skapa ett trådlöst nätverk (WiFi) vilket gör att du kan dela bandbredd i ditt hushåll eller din arbetsplats.

Datamängden du får använda är viktigt att tänka på. Det finns numera särskilda abonnemang för fast bredband över det mobila nätet som ger dig utrymme för större datamängder. Se respektive operatörs erbjudanden för mer information och priser.

Satellit

Idag finns möjlighet till bredband via satellit. Bandbredd på upp till 22 Mbit/s (nedladdning) och 6 Mbit/s (uppladdning) kan erbjudas. För gäller precis som för mobilt bredband en begränsad datamängd i erbjudandet. Det finns också begränsningar i antalet möjliga anslutningar med satellit eftersom antalet bredbandsatelliter är mycket begränsat. 

Radiolänk 

Är en radioförbindelse mellan två fasta punkter. Radiolänk ger möjlighet till snabbt bredband, mer än 100 Mbit/s, och har rätt planerad en hög tillförlitlighet och robusthet. Det är mycket viktigt att det finns lämpliga platser för att montera radiolänkantenn och eventuellt även bygga master. För radiolänk behövs även tillstånd från Post- och telestyrelsen som tilldelar de radiofrekvenser som får användas.

Radiolänk kan även vara en lösning för ett accessnät med flera fastigheter eller ett område. Då används en accesspunkt för anslutning mot omvärlden och inom området kan antingen ett fast nät via fiber eller ett trådlöst nätverk via WiFi skapas.

Fiber

En fiberbaserad lösning är den rekommenderade långsiktiga lösningen för bredbandsanslutningar. Fiber ger precis som radiolänk möjlighet till snabbt bredband, mer än 100 Mbit/s, och har rätt planerad en hög tillförlitlighet och robusthet. Nackdelen med fiberbaserat bredband är utbyggnaden då den kräver grävning eller i vissa fall stolpar för lufthängda ledningar.

För lösningar baserade på radiolänk och fiber rekommenderas att du pratar ihop dig med dina grannar.

Ta reda på hur utbyggnaden av fiber ser ut för ditt område. Anmäl gärna ditt intresse till de operatörer som erbjuder fiber i din närhet. Det svar du sannolikt får är att det dröjer eller att man inte vet. Då kan du även börja söka trådlösa alternativ, se ovan.

Välj den lösning som passar dina behov bäst

Vi rekommenderar att du tar dig tid och verkligen väljer det alternativ du tror passar dig bäst. Det finns alternativ både vad gäller olika operatörer och olika tekniker. Du behöver ta hänsyn till kostnader, användning och tid för att göra ett val.

  • Din dataanvändning kommer öka med ca 7 ggr jämfört med idag fram till år 2020. För alternativen för att ersätta bredband ska du även ta hänsyn till hur många som bor, lever och arbetar använder samma anslutning eftersom ni delar på bandbredd och datamängd.
  • Hur långsiktig är du i ditt val? Hur länge kommer du vara kvar i ditt nuvarande boende, fritidshus eller arbetsplats? Som exempel kan en investering för fiber på 20 000 kr under en 5-års period ses som ungefär kostnad på 335 kr per månad. Den beräknade livslängden för just fiber är minst 20 år.
  • Alla val kostar för dig. Alternativen kostar olika mycket och har olika prismodeller. Du behöver även tänka på hur din användarutrustning till exempel telefoner, larm, med mera klarar ett skifte till det alternativ du väljer.
  • När den fasta telefonin och bredbandet via ADSL eller VDSL är uppsagt så betalar du givetvis inte längre någonting för dessa tjänster.

Staten är skyldig att se till att du har tillgång till telefoni och bredband med 1 Mbit/s. Detta gäller dock bara för områden där inga andra alternativ finns. Uppskattningsvis berörs mindre än 100 fastigheter i Sverige.