Berörda områden i Kalmar län och tidplan

När Telia meddelar vilka telestationer som berörs är det 9-12 månader innan den tas ur drift. Det är din leverantör av fast telefoni respektive bredband som ansvarar för att säga upp ditt avtal.

Förutom de områden som anges i listan nedan kommer även andra områden att kunna beröras. Detta inträffar om det vid exempelvis större driftstörningar inte bedöms motiverat att laga och återställa kopparnätet. Då kommer operatören ta ett större ansvar att byta Din kommunikationstjänst eftersom Du har ett avtal med leverantören. Dock är det viktigt att Du vet om Dina alternativ och gör ett aktivt beslut.

Din kommun kommer att kunna hjälpa dig med vägledning och svara på frågor men kan och får inte göra valet åt dig.

Aktuella områden i Kalmar län som berörs 2016-2017

HÖGSBY KOMMUN

 

BOHULT 

171130

DRAGERYD

171130

ELMHULTSBY 

171130

GILLBERGAGÄRDE

171130

HORNSÖ

171130

KÅREMÅLA

171130

MJÖSEBO

171130

MASSAMÅLABY

171130

TRÄTHULT 

171130

TRÅNSHULT

171130 

VÄRLEBO

171130

VÄSTERVIKS KOMMUN

 

BLIDSTENA

170531

DALHEM

170531

FÄSTAD

170531

GRÖNHULTSBY

170531

GETTERUMSBY

170531

HJORTENBADEN

170531

HULTSERUM

170531

HUMMELSTAD

170531

HUNSALA

170531

KARLSHULT

170531

KRONOBORG

170531

KOLSEBRO

170531

KARRUM

170531

KÅRBY

170531

LOFTA

170531

MÖRTFORS

170531

MULESTAD

170531

RUMMA

170531

RÖSSLE

170531

SKÄRBÄCKEN

170531

SEGERSGÄRDE

170531

STÄMSHULT

170531

SMÅLANDS HASSELÖ

170531

SKEDSHULT

170531

TYLLINGE

170531

VINÖGÅRD

170531

YXERED

170531

ÅLDERSBÄCK

170531

ÅLHULTSBY

170531

ÄLMARSRUM

170531

ÄSKEDAL

170531

ÖSTRA EKNÖ

170531