Avveckling av kopparnätet

Sverige står inför ett stort teknikskifte inom tele- och datanäten. Det gamla kopparbaserade telefonnätet kommer att släckas ned och ersättas av ett fiberbaserat nät. Processen sker stegvis och kommer att pågå under flera år.

Avvecklingen startar 2016 och kommer att fortsätta i flera år framåt. Det är Telia som äger och driver kopparnätet i Sverige och bolagets avveckling av nätet får konsekvenser för alla som idag har fast telefoni eller bredband via ADSL eller VDSL. 

Följden är att tjänster som fast telefoni (via kopparnätet) samt bredband via – till exempel ADSL och VDSL – försvinner. Det innebär att du som slutkund och användare berörs oavsett vilken leverantör du idag har av fast telefoni och bredband. Möjligheten att fortsätta använda dessa tjänster försvinner helt enkelt.

Utvecklingen går från kopparnät mot fiberbaserade nät och mot mobilt bredband (4G, WiFi, med mera) samt efter år 2020 även mobilt bredband via 5G.

Regionförbundets roll är att vägleda dig kring utvecklingen, vad den innebär och vilka möjligheter som finns utifrån de nya förutsättningarna.

Frågor att ta ställning till

  • Hur ersätter jag fast telefoni som idag har via kopparnätet?
  • Hur ersätter jag bredband som jag idag får via ADSL eller VDSL?
  • Vilken datamängd behövs för olika tjänster – hur ser mitt behov ut?
  • Vilka områden i Kalmar län berörs och hur ser tidplanen ut?